Érintésvédelmi felülvizsgálat és mérés

Érintésvédelem szabványosság felülvizsgálata és mérése /ÉVF

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat, mérés és /ÉVF dokumentáció/ jegyzőkönyv készítése MSZ 2364, MSZ HD 60364 (MSZ 172) szabványok szerint, rövid határidővel, pontosan, /versenyképes áron/ társasházak, iskolák, óvodák, cégek és magán emberek részére. Érintésvédelem hatályos jogszabályok szerint.

EPH jegyzőkönyv (tanusítvány) készítés, gáz szolgáltató felé.

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat és mérés során figyelembe vett szabványok:

A hatályos jogszabályok szerint szükséges üzembe helyezés előtti (MSZ 2364-610) és időszakos KLÉSZ hatálya alatt 6, MSZ 172 alatt 3 évente.
A munkavédelemi előírások, rendeletek külön szabályozott rendszerességgel írják elő az érintésvédelem felülvizsgálatát.

Érintésvédelem - feladatok

A KLÉSZ IV. fejezete szerint az ingatlankezelő feladata a kezelése alatt álló ingatlan villamos hálózatának rendszeres, legalább 6 évenkénti ellenőrzése. A felülvizsgálatokon túl kötelező elvégezni az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot a villamos hálózat bővítése, javítása, átalakítása után. Ha nincs ingatlankezelő, üzemeltető akkor a vizsgálatok elvégeztetése az ingatlan tulajdonosának feladata.

Érintésvédelem - felülvizsgálatok, mérések

Az érintésvédelmi felülvizsgálatok és mérések elvégzésének gyakoriságát, az MSZ 2364-610 és a 22/2005 (XII.21.) FMM rendelet határozza meg.
Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint bővítés-átalakítását és javítás után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.
Időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni.
Érintésvédelem - feladatok

Érintésvédelem – minden esetben

 • -Áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel.
 • -Kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenkénti ellenőrzéssel.
 • -Kommunális- és lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII.27.) IpM rendelet
 • alkalmazásikörébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenkénti ellenőrzéssel.
 • Egyéb villamos berendezésekben napra pontosan 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.

Érintésvédelem, felülvizsgálat - Tájékoztató áraink cégek, társasházak, közintézmények részére

 • Alapdíj jegyzőkönyvenként: 15000 Ft+Áfa (2 példány)
 • Érintésvédelmi felülvizsgálat mérőpontonként a terület nagyságától függően: 80-190 Ft+Áfa (például: 1000 mérőpont felett 80 Ft+áfa)
 • EPH vizsgálat és bizonylat Gázszolgáltató felé: 10000 Ft+Áfa/db
 • Kéziszerszámok, kisgépek éves vizsgálata: 600 Ft+Áfa/db
 • Hegesztő berendezések éves villamos felülvizsgálata: 3500 Ft+Áfa/db
 • Daruk éves villamos felülvizsgálata: 3500 Ft+Áfa/db
Érintésvédelem - feladatok
Érintésvédelem - feladatok

Érintésvédelem - Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló feladatai

 • Szerelői ellenőrzést és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végez
 • Hibavédelmi (érintésvédelmi) módot megállapít meg
 • EPH kialakítást ellenőriz
 • Eph nyilatkozatot, tanusítványt, papírt ír, gázkészülék beüzemeléséhez, a szolgáltató felé
 • Védővezető és az üzemi nullavezető szétválasztását vizsgálja
 • TN rendszer (nullázás) kialakítását ellenőrzi
 • Hurokimpedanciát mér
 • Kioldószervet ellenőriz, értékel
 • Megengedettnél nagyobb hurok impedancia okát feltárja
 • TT rendszer (védőföldelés) kialakítását ellenőrzi
 • Földelési- és földelési-hurok ellenállást jegyzőkönyvben rögzíti
 • IT rendszer (szigetelt rendszer) érintésvédelmét ellenőrzi
 • Földelési ellenállást és zárlati áramot mér
 • Védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módokat ellenőriz
 • Szigetelési ellenállás méréseket végez
 • Hibákat feltár, és minősít
 • Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzít, értékel
 • Érintésvédelmi minősítő iratot készít