Érintésvédelmi felülvizsgálat és mérés

Érintésvédelem szabványosság felülvizsgálata és mérése /ÉVF

Érintésvédelmi szabványosságfelülvizsgálat, mérés és /ÉVF dokumentáció/ jegyzőkönyv készítése MSZ HD 60364 szabványok szerint, rövid határidővel, pontosan, /versenyképes áron/ társasházak, iskolák, óvodák, cégek és magán emberek részére. Érintésvédelem hatályos jogszabályok szerint.

EPH jegyzőkönyv (tanusítvány) készítés, gáz szolgáltató felé.

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat és mérés során figyelembe vett szabványok:

A hatályos jogszabályok szerint szükséges üzembe helyezéskor és időszakosan.

Az MSZ 60364 sz. szabvány és a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet szerint.

A munkavédelemi előírások, rendeletek külön szabályozott rendszerességgel írják elő az érintésvédelem felülvizsgálatát.

Érintésvédelem - feladatok

A ingatlankezelő feladata a kezelése alatt álló ingatlan villamos hálózatának rendszeres, legalább 6 évenkénti ellenőrzése. A felülvizsgálatokon túl kötelező elvégezni az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot a villamos hálózat bővítése, javítása, átalakítása után. Ha nincs ingatlankezelő, üzemeltető akkor a vizsgálatok elvégeztetése az ingatlan tulajdonosának feladata.

Érintésvédelem - felülvizsgálatok, mérések

Az érintésvédelmi felülvizsgálatok és mérések elvégzésének gyakoriságát, rendelet határozza meg.
Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint bővítés-átalakítását és javítás után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.
Időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni.
Érintésvédelem - feladatok

Érintésvédelem – minden esetben

40/2017. (XII.4.) NGM rendelet benne a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzattal
 • -Áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel.
 • -Kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenkénti ellenőrzéssel.
 • alkalmazásikörébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenkénti ellenőrzéssel.
 • Egyéb villamos berendezésekben napra pontosan 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.

Érintésvédelem, felülvizsgálat - Tájékoztató áraink cégek, társasházak, közintézmények részére

 • Alapdíj jegyzőkönyvenként: 20.000 Ft+Áfa (2 példány)
 • Érintésvédelmifelülvizsgálat mérőpontonként a terület nagyságától függően: 120-190 Ft+Áfa (például: 1.000 mérőpont felett 100 Ft+áfa)
 • EPHvizsgálat és bizonylat Gázszolgáltató felé: 12.000 Ft+Áfa/db
 • Kéziszerszámok, kisgépek éves vizsgálata: 600 Ft+Áfa/db
 • Hegesztő berendezések éves villamos felülvizsgálata 4.000 Ft+Áfa/db
 • Daruk éves villamos felülvizsgálata: 4.000 Ft+Áfa/db
Érintésvédelem - feladatok
Érintésvédelem - feladatok

Érintésvédelem - Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló feladatai

 • Szerelői ellenőrzéstés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végez
 • Hibavédelmi (érintésvédelmi) módot megállapít meg
 • EPHkialakítást ellenőriz
 • Eph nyilatkozatot, tanusítványt,papírt ír, gázkészülék beüzemeléséhez,a szolgáltató felé
 • Védővezető és az üzemi nullavezető szétválasztását vizsgálja
 • TN rendszer (nullázás) kialakítását ellenőrzi
 • Hurokimpedanciát mér
 • Kioldószervet ellenőriz, értékel
 • Megengedettnél nagyobb hurok impedancia okát feltárja
 • TT rendszer (védőföldelés) kialakítását ellenőrzi
 • Földelési- és földelési-hurok ellenállást jegyzőkönyvben rögzíti
 • IT rendszer (szigetelt rendszer) érintésvédelmét ellenőrzi
 • Földelési ellenállást és zárlati áramot mér
 • Védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módokat ellenőriz
 • Szigetelési ellenállás méréseket végez
 • Hibákat feltár, és minősít
 • Mérési eredményeket jegyzőkönyvbenrögzít, értékel
 • Érintésvédelmi minősítő iratot készít