Érintésvédelem

Érintésvédelem szabványosság felülvizsgálata és mérése /ÉVF

 • Vigyázat magas feszültség!

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat, mérés és /ÉVF dokumentáció/ jegyzőkönyv készítése MSZ 2364, MSZ HD 60364 (MSZ 172) szabványok szerint, rövid határidővel, pontosan, /versenyképes áron/ társasházak, iskolák, óvodák, cégek és magán emberek részére. Érintésvédelem hatályos jogszabályok szerint.

EPH jegyzőkönyv (tanusítvány) készítés, gáz szolgáltató felé.

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat és mérés során figyelembe vett szabványok:


A hatályos jogszabályok szerint szükséges üzembe helyezés előtti (MSZ 2364-610) és időszakos KLÉSZ hatálya alatt 6, MSZ 172 alatt 3 évente.
A munkavédelemi előírások, rendeletek külön szabályozott rendszerességgel írják elő az érintésvédelem felülvizsgálatát.

Érintésvédelem - feladatok

A KLÉSZ IV. fejezete szerint az ingatlankezelő feladata a kezelése alatt álló ingatlan villamos hálózatának rendszeres, legalább 6 évenkénti ellenőrzése. A felülvizsgálatokon túl kötelező elvégezni az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot a villamos hálózat bővítése, javítása, átalakítása után. Ha nincs ingatlankezelő, üzemeltető akkor a vizsgálatok elvégeztetése az ingatlan tulajdonosának feladata.

Érintésvédelem - felülvizsgálatok, mérések

Az érintésvédelmi felülvizsgálatok és mérések elvégzésének gyakoriságát, az MSZ 2364-610 és a 22/2005 (XII.21.) FMM rendelet határozza meg.
Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint bővítés-átalakítását és javítás után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.
Időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

 


 • Érintésvédelem – minden esetben:

 • -Áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel.
 • -Kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenkénti ellenőrzéssel.
 • -Kommunális- és lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII.27.) IpM rendelet
 • alkalmazásikörébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenkénti ellenőrzéssel.
 • Egyéb villamos berendezésekben napra pontosan 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.

 

 

Érintésvédelem, felülvizsgálat - Tájékoztató áraink cégek, társasházak, közintézmények részére:                     

 • Alapdíj jegyzőkönyvenként: 15000 Ft+Áfa (2 példány)
 • Érintésvédelmi felülvizsgálat mérőpontonként a terület nagyságától függően: 80-190 Ft+Áfa (például: 1000 mérőpont felett 80 Ft+áfa)
 • EPH vizsgálat és bizonylat Gázszolgáltató felé: 10000 Ft+Áfa/db
 • Kéziszerszámok, kisgépek éves vizsgálata: 600 Ft+Áfa/db
 • Hegesztő berendezések éves villamos felülvizsgálata: 3500 Ft+Áfa/db
 • Daruk éves villamos felülvizsgálata: 3500 Ft+Áfa/db

 

 

 

 

 

 

 

 

Érintésvédelem - Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló feladatai:

 • Szerelői ellenőrzést és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végez
 • Hibavédelmi (érintésvédelmi) módot megállapít meg
 • EPH kialakítást ellenőriz
 • Eph nyilatkozatot, tanusítványt, papírt ír, gázkészülék beüzemeléséhez, a szolgáltató felé
 • Védővezető és az üzemi nullavezető szétválasztását vizsgálja
 • TN rendszer (nullázás) kialakítását ellenőrzi
 • Hurokimpedanciát mér
 • Kioldószervet ellenőriz, értékel
 • Megengedettnél nagyobb hurok impedancia okát feltárja
 • TT rendszer (védőföldelés) kialakítását ellenőrzi
 • Földelési- és földelési-hurok ellenállást jegyzőkönyvben rögzíti
 • IT rendszer (szigetelt rendszer) érintésvédelmét ellenőrzi
 • Földelési ellenállást és zárlati áramot mér
 • Védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módokat ellenőriz
 • Szigetelési ellenállás méréseket végez
 • Hibákat feltár, és minősít
 • Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzít, értékel
 • Érintésvédelmi minősítő iratot készít
 

Erősáramú berendezések felülvizsgálata /EBF, villamos tűzvédelmi felülvizsgálat


Az erősáramú berendezések felülvizsgálatát /EBF/ jó áron, pontosan végezzük. Hívjon, bizalommal vagy kérdezzen e-mailben.

 

Elrendelő jogszabály: Országos Tűzvédelmi Szabályzat, amelyet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel adtak ki.

 

Érintésvédelem - felülvizsgálat célja:

Az felülvizsgálat célja a súlyos balesetek, és jelentős anyagi károk elkerülése.Az erősáramú berendezések felülvizsgálatának /másnéven villamos tűzvédelmi felülvizsgálat/ három szempontja van.

 • A létesítés idején a szabványoknak, előírásoknak, rendeleteknek megfelelően építették ki a berendezést.
 • Nem változott-e a vizsgált helyiségben folytatott tevékenység technológiája olyan mértékben, amely már veszélyt jelent.
 • Nem romlott-e le a villamos berendezés állaga olyan mértékben, amely veszélyes.                                               

Érintésvédelem - besorolás:

Az OTSZ térségbesorolása szerint kell a felülvizsgálatot elvégezni, és azt jegyzőkönyvben dokumentálni kell:

"A"osztály: Fokozottan tűz-és robbanásveszélyes 3 évente

"B"osztály: Tűz- és robbanásveszélyes 3 évente

"C"osztály: Tűzveszélyes 6 évente

"D"osztály: Mérsékelten veszélyes 6 évente

"E"osztály: Nem tűzveszélyes 6 évente

Tájékoztató árak:

Az érinésvédelmi díj 140%.

Az erősáramú berendezések felülvizsgálójának feladatai:

 • Hatályos jogszabály szerint felülvizsgálja az erősáramú villamos berendezést
 • Ellenőrzi, megvizsgálja az előírt dokumentáció meglétét, és a  felülvizsgálatban felhasználja (tűzveszélyességi osztályba sorolás, áramköri rajzok, érintésvédelmi minősítő iratok, villámvédelmi minősítő iratok, Ex és CE bizonylatok)
 • Villamos berendezést tűzveszélyességi osztályba sorolással, az érvényes szabványokkal összevet
 • Általános védőintézkedéseket ellenőriz
 • Energiaellátó berendezéseket és elosztóhálózatot ellenőriz
 • Épületek és helyiségek villamos berendezését felülvizsgálja
 • Vezetékhálózatok szigetelési ellenállását méri
 • Hiány esetén áramköri rajzokat felvételez
 • Hiány esetén – tájékoztató jelleggel – helyiséget, szabadteret tűzveszélyességi osztályba sorol
 • Áramköri rajzok alapján túláramvédelmet értékel
 • Hibákat tár fel, azokat minősíti
 • Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíti, értékeli
 • Felülvizsgálatot dokumentál, minősítő iratot készít


 

Villámvédelem felülvizsgálata /VVF

A villámvédelmi felülvizsgálat /VVF/ és mérés.

Kérjen ajánlatot, kedvező áron dolgozunk.

A felülvizsgálat során figyelembe vett jogszabályok szabványok:


OTSZ, 28/2011.(IX.6.)BM
MSZ HD 60364-4-41  Áramütés elleni védelem
MSZ 274-1:1977  Villámvédelem. Fogalommeghatározások
MSZ 274-2:1981/1M:2OO1  Épületek és egyéb építmények villámvédelmi csoportosítása
MSZ 274-3:1981/2M:2OO1  A villámhárító berendezés műszaki követelményei
MSZ 274-4:1977  Felülvizsgálat
MSZ 4851-1…5  Érintésvédelmi vizsgálati módszerek

MSZ 1585-1:1987 1M   Üzemi szabályzat
MSZ IEC 1312-1:1997  Elektromágneses villámimpulzus elleni védelem
MSZ EN 62305            Villámvédelem

 • "A"-"B" tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek, helyiségek és szabadterek esetén 3 évente szükséges a tűzvédelem, villámvédelmi szempontjai szerint vizsgálni.
 • "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek, helyiségek és szabadterek esetén 6 évente szükséges a tűzvédelem, villámvédelmi szempontjai szerint vizsgálni.
 • "D"-"E" tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek, helyiségek és szabadterek esetén 9 évente szükséges a tűzvédelem, villámvédelmi szempontjai szerint vizsgálni.

MSZ EN 62305 Villámvédelem...

Tájékoztató árak:

A jegyzőkönyv 15000 Ft+Áfa, plusz földelőnként 6000 Ft+Áfa

A villámvédelmi felülvizsgáló  feladata:

Az ipari, mezőgazdasági és más külszíni létesítmények villámvédelmének kötelezően előírt felülvizsgálatának elvégzése, illetve ennek alapján a kiállítandó dokumentumok, jegyzőkönyvek megtételére.

 • a külső villámvédelem műszakilag és biztonságtechnikailag helyes kialakításának felülvizsgálata,
 • a földelések kialakításának vizsgálata,
 • a belső villámvédelem veszélyeinek feltárása,
 • különleges létesítmények villámvédelmének vizsgálata, földelési ellenállások mérése.


Az érintésvédelem életet menthet!